ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ψηφιακό σχεδιασμό και την τεχνολογία cloud.
 • Δοκιμή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών στη βιοτεχνολογία.
 • Νέες δεξιότητες στην τεχνολογία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων διαδραστικών εκπαιδευτικών εικόνων.
 • Χρήση νέων υλικών και προϊόντων.
 • Διαχείριση νέων λύσεων για την αναγνώριση και επικύρωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω διαφόρων οργάνων EQF / NQF / HE.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πιλοτικής εκπαίδευσης και πράσινης ικανότητας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών για την αποτελεσματική εκπαίδευση.

Η προσέγγιση BIO-Save παρέχει εκπαίδευση σε:

 • Σύγχρονες βιώσιμες τεχνολογίες στη βιοτεχνολογία – τρισδιάστατη εκτύπωση, γονιδιωματική, νανοτεχνολογία και συνθετική βιολογία.
 • Ειδικές δεξιότητες για το χειρισμό νέων προηγμένων τεχνολογιών βιοτεχνολογίας.
 • Κίνδυνοι από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία.
 • Η νέα φιλική προς το περιβάλλον πράσινη χρήση αγροχημικών που μειώνει τα φυτοφάρμακα μέσω της ανάπτυξης γονιδίων που παρέχουν αντοχή ή ανοχή σε βιοτικά και αβιοτικά στρες.
 • Αξιολόγηση και παρακολούθηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι καινοτόμοι διαφοροποιητές του BIO-Save περιλαμβάνουν:

 • Συνδυασμό διαφορετικών εργαλείων μάθησης.
 • Δημιουργία «επίσημων» μαθημάτων κάθετων δεξιοτήτων και πόρων που αφορούν το πανεπιστήμιο και τον επιχειρηματικό τομέα.
 • Φιλοξενία ευκαιριών εκπαίδευσης μεταξύ ομότιμων, όπως η προσέγγιση της «ενεργούς μάθησης».
 • Προσφορά διαδικτυακής υποστήριξης, πρόγραμμα εκμάθησης, κόμβο ψηφιακών πόρων.
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων σε ολόκληρη την ΕΕ για την αξιοποίησης των νέων ευκαιριών δικτύωσης.
 • Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής με τη δημιουργικότητα ως βάση για ένα κιτ διαγνωστικών εργαλείων, ένα αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και την παροχή εξατομικευμένης μάθησης.