KATERE SO NAŠE CILJNE SKUPINE?

BIO-Save ponuja inovativne vsebine in kvalifikacije za:

 • visokošolske ustanove,
 • študente, raziskovalce in strokovnjake,
 • biotehnološka podjetja in MSP-je,
 • nevladne organizacije,
 • zainteresirane deležnike iz gospodarstva.

Aktivno za področja:

 • skrb za zdravje,
 • živilski in kmetijski sektor,
 • farmacevtsko industrijo,
 • okoljsko industrijo,
 • biotehnološko poslovanje.

Svojim partnerjem in visokošolskim učiteljem BIO-Save ponuja:

 • mednarodno strategijo in biotehnološko profiliranje v zvezi s sodobnimi biotehnologijami za blaženje podnebnih sprememb,
 • nadgradnjo sposobnosti vodenja, izvedbe, podjetništva in mentorstva,
 • boljše pozicioniranje partnerjev na lokalni in evropski ravni za razvoj ciljne publike (tako na področju usposabljanja kot raziskovanja),
 • aktivno mrežo biotehnoloških MSP-jev ter podjetij in univerz za akreditacijo in validacijo inovativnega programa BIO-Save,
 • preoblikovanje učnih načrtov za visokošolsko izobraževanje, da ustrezajo potrebam industrije 4.0
 • digitalne vire za spodbujanje zanimanja študentov in trenerjev,
 • posodobljene inovativne izobraževalne module za zagotavljanje novega znanja in izkušenj o pristopih k blaženju podnebnih sprememb,
 • vključitev ciljnih skupin v izobraževalno ponudbo BIO-Save.

BIO-Save pridruženim partnerjem ponuja:

 • močnejšo ozaveščenost o sodelovanju med univerzami in podjetji,
 • nadgrajene inovativne biotehnološke programe za zaščito podnebja,
 • povečane možnosti mreženja.

Izvajalcem biotehnologije in njihovim organizacijam BIO-Save ponuja:

 • napredno strateško razmišljanje o inovacijah v biotehnologiji za zaščito podnebja,
 • izkušnje s podjetniškimi, mentorskimi in trenerskimi veščinami s tesnim sodelovanjem s študenti,
 • izboljšan poslovni profil na svetovnem trgu in najboljše izkušnje pripravnikov ter učinkovito vlaganje v čas in prostore osebja,
 • dostop do ustreznih virov, vključno z digitalnimi študijami primerov v tem sektorju.

Podiplomskim študentom BIO-Save ponuja:

 • ozaveščenost o dejanskih potrebah biotehnološkega sektorja,
 • izboljšano podjetniško razmišljanje in mehke veščine,
 • povečane možnosti zaposlitve,
 • izboljšane priložnosti na svetovnem trgu biotehnologije.

Človeški kapital je ključ do rasti.