Četrto srečanje

Četrto koordinacijsko mednarodno projektno srečanje, organizirano s strani Inituta Instituta informacijskih tehnologij d.o.o., je bilo izvedeno v Ljubljani, Slovenija. V dveh dneh, 20-21 oktobra, so partnerji projekta diskutirali o delu in rezultatih vseh delovnih paketov projekta, s poudarkom na delu od zadnjega srečanja naprej in inovacijah v rezultatih. Vsi partnerji se strinjajo da je bila…

Published
Categorized as Novice

Mednarodna konferenca Climate Alliance – CAIC22

Konferenca CAIC22 je raziskala vprašanja s pogledom na primere s področij, kot so energetska revščina, obnovljivi viri energije, trajnostna mobilnost, prenova stavb, podnebna pravičnost in rešitve, ki temeljijo na naravi. Z interaktivnimi delavnicami in navdihujočimi prispevki je mednarodna konferenca Climate Alliance 2022 preučila, kako nas lahko lokalno sodelovanje z deležniki približa globalni preobrazbi, ki je…

Published
Categorized as Novice

Tedni podnebne diplomacije 2022

Od 12. septembra do 30. oktobra bodo delegacije EU in veleposlaništva držav članic EU po vsem svetu gostile dogodke za spodbujanje dialoga in sodelovanja o podnebnih spremembah, predstavile zgodbe o uspehu in spodbudile nadaljnje ukrepanje. Dogodki bodo vključevali konference, razprave državljanov in druge dejavnosti ozaveščanja, ki bodo združevale skupnosti in širok nabor zainteresiranih strani. Tema…

Published
Categorized as Novice

Svetovna konferenca o podnebnih spremembah in trajnosti

Svetovna konferenca o podnebnih spremembah in trajnosti (Teden podnebja 2022) 01-03. septembra v Frankfurtu s temo Spodbujanje globalnih prizadevanj za podnebno preglednost je ponudila interdisciplinarni forum za razpravo o vplivu podnebnih sprememb in globalnega segrevanja v globalnem kontekstu. Konferenca je bila pomemben svetovni forum za večstransko razpravo o podnebnih spremembah. Združila je vrsto ključnih akterjev…

Published
Categorized as Novice

Konferenca o podnebju in ciljih trajnostnega razvoja

Tretja globalna konferenca o krepitvi sinergij med Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah in Agendo 2030 za trajnostni razvoj je potekala 20. in 21. julija z osebno in virtualno udeležbo. Več kot 100 govornikov z vsega sveta in več kot 2000 udeležencev je ustvarilo impresivno paleto potencialnih rešitev in predlogov za boljše povezovanje prizadevanj za spopadanje…

Published
Categorized as Novice

Trenutek za naravo

Zasedanje, ki je ga je sklical 76. predsednik Generalne skupščine ZN in je obravnaval današnjo okoljsko krizo, da bi končno izpolnili cilje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in Agende 2030 za trajnostni razvoj. Zasedanje je sovpadalo z več konferencami, srečanji na visoki ravni in procesi v zvezi z okoljem: tremi konferencami pogodbenic o podnebju, biotski…

Published
Categorized as Novice

Vstop v misijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam

Evropska komisija je objavila prvih 118 regij in lokalnih oblasti iz 18 držav članic, ki bodo sodelovale v misiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, tako imenovani misiji prilagajanja, ki bo podpirala evropski zeleni dogovor in strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam. več: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3527

Published
Categorized as Novice

Srečanje vlade pred COP27

Ministri za okolje iz več kot 40 različnih držav so se 18. in 19. julija srečali na Petersberškem podnebnem dialogu v Berlinu v Nemčiji, da bi pripravili teren za letošnjo letno podnebno konferenco ZN. Letošnja konferenca pogodbenic (COP 27) bo potekala v Sharm el-Sheikh v Egiptu od 7. do 18. novembra. več: https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/news/governments-meet-ahead-cop27-pave-way-progress-sharm-el-sheikh-2022-07-20_en

Published
Categorized as Novice

Bonnska konferenca o podnebnih spremembah

Konferenca o podnebnih spremembah v Bonnu 16. junija je bila prva priložnost za srečanje vseh pogodbenic UNFCCC od sprejetja Glasgowskega podnebnega pakta prejšnje leto na COP26. Potekale so razprave o številnih pomembnih temah, vključno s potrebo po ambicioznejših podnebnih ukrepih, večjih zmanjšanjih emisij toplogrednih plinov, večji odpornosti na prilagajanje učinkom podnebnih sprememb in finančni podpori…

Published
Categorized as Novice

Svetovni dan okolja

Letos je svetovni dan okolja posvečen #OnlyOneEarth, ki poziva k skupnim in transformativnim dejanjem na svetovni ravni za čaščenje, zaščito in obnovo našega planeta. več: https://www.worldenvironmentday.global/

Published
Categorized as Novice