University – Business Alliance in Modern Biotechnology Approaches for Climate Change Mitigation Solutions – BIO-Save

Knowledge Alliance project

KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Климатът от космоса

ИНВЕСТИРАЙТЕ В БЪДЕЩЕТО

BIO-SAVE ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ЕКИП

TУчастниците в инициативата BIO-Save имат предимството да притежават експертни знания и умения в различни области и да се радват на дългогодишен опит в съвместната работа. Отговорностите за изпълнението на задачите и подзадачите по проекта BIO-Save са справедливо разпределени между партньорите съобразно експертния опит и възможностите на всяка организация.

GET IN TOUCH

Please feel free to contact us any time we will get back to you in between 5 to 48 hours. Use the below form to send us a message, fill the required fields and then click send.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name