ΠΩΣ ΤΟ BIO-SAVE ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;

Το BIO-Save προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετώντας μια διακρατική προσέγγιση για την αντιμετώπιση:

  • Αειφορία: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι επαγγελματίες της βιοτεχνολογίας συχνά οδηγούνται από πάθος και στερούνται επιχειρηματικής νοοτροπίας, οπότε το πρόγραμμα BIO-Save τους παρέχει επιχειρηματικές δεξιότητες προκειμένου να καταστήσουν τον τομέα της βιοτεχνολογίας πιο βιώσιμο.
  • Δεξιότητες και Κινητικότητα: Το ταχέως μεταβαλλόμενο κλίμα και το περιβάλλον απαιτούν από τους επαγγελματίες να διαθέτουν: επιχειρηματικές δεξιότητες και δεξιότητες δικτύωσης για να τους καταστήσουν πιο ανταγωνιστικούς διεθνώς αλλά και ψηφιακές δεξιότητες για να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και να επεκτείνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις. Για να ταιριάζει με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα διδασκαλίας που βασίζονται μάλλον σε ικανότητες παρά στο εργασιακό προφίλ, θα εφαρμοστούν οι νέες τάσεις της Εκπαίδευσης 4.0 που ευθυγραμμίζουν τον άνθρωπο με την τεχνολογία και προσφέρουν δεξιότητες μάθησης προσανατολισμένες στις δεξιότητες αλλά και δεξιότητες προσανατολισμένες στη Βιομηχανία 4.0 για να αποκτηθούν οι εν λόγω ικανότητες.
  • Συνεργασία: Για να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού μοντέλου πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, η διεθνής συνεργασία BIO-Save επεκτείνει το πεδίο ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και τα οφέλη για να παρέχει ευκαιρίες στις χώρες ώστε να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την αύξηση της ποιότητας και των δεξιοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα μελέτης της βιοτεχνολογίας.
  • Διατομεακές σχέσεις: Τα κύρια οφέλη από την πανευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ του πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων για την εργασία στο μοντέλο του γνωσιακού συνασπισμού του BIO-Save είναι:
    • Ενίσχυση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών και αναγνώριση των προσόντων και της πιστοποίησης.
    • Ενίσχυση της προσφοράς εξειδικευμένων επαγγελματιών βιοτεχνολογίας.
    • Εκσυγχρονισμός των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις καινοτομίες της βιοτεχνολογίας και της ψηφιοποίησης.

Το να μην προσθέτεις αξία είναι σα να την αφαιρείς

Seth Godin