BIO-SAVE NASIL FARK YARATIR?

BIO-Save, ulus ötesi bir yaklaşım benimseyerek Avrupa Birliği’nde akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik eder:

  • Sürdürülebilirlik: Mezuniyet sonrası öğrenciler ve biyoteknoloji uygulayıcıları genellikle tutku odaklıdır ve girişimci zihniyetten yoksundur, bu nedenle BIO-Save programı onlara biyoteknoloji sektörünü daha sürdürülebilir hale getirmek için girişimcilik becerileri sağlar.
  • Beceriler ve Hareketlilik: Hızla değişen iklim ve çevre, profesyonelleri uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmek için girişimcilik ve ağ kurma becerilerini arttırmayı ve çok ihtiyaç duyulan yetkinlikleri elde etmek ve mesleki bilgilerini genişletmek için gerekli dijital becerilere sahip olmayı gerektirir. Meslek profillerinden ziyade yeterliliklere dayalı çağdaş Avrupa öğretim standartlarına uymak için, insanı teknolojiye hizalayan ve bu yeterlilikleri kazanmak için yetkinlik odaklı öğrenme süreci ve Endüstri 4.0 odaklı beceriler sunan yeni Eğitim 4.0 eğilimleri uygulanacaktır.
  • İşbirliği: Üniversite-işletme eğitim modelinin sürdürülebilirliğini desteklemek için, BIO-Save uluslararası işbirliği, bilgi ve beceri alışverişinin kapsamını genişletecek ve ülkelere yüksek öğrenim sistemlerini iyileştirmek ve arttırmak amacıyla uzmanlıklarını paylaşma fırsatları sağlayacaktır.
  • Sektörler arası ilişkiler: BIO-Save Bilgi Ortaklıkları modelinde çalışmak için akademi ile işletme arasındaki Avrupa çapında işbirliğinin temel faydaları şunlardır:
    • Ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının güçlendirilmesi; yeterliliklerin ve sertifikaların tanınması.
    • Yetenekli biyoteknoloji profesyonellerinin tedarikini sağlamak.
    • Biyoteknoloji ve dijitalleşmedeki yenilikler doğrultusunda yüksek öğretim sistemlerini modernize etmek.

Değer katmamak, onu elimizden almakla aynı şeydir.

Seth Godin