BİZ KİMİZ VE NEYİ HEDEFLİYORUZ?

BIO-Save girişimi, deneyimli araştırmacıları ve yüksek öğrenim uzmanlarını bir araya getirir:

 • Biyoteknoloji, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, çevre koruma, iklim çalışmaları, eğitim yönetimi konularında ileri uzmanlığa sahip,
 • Dört üniversite, dört KOBİ ve iki STK
 • Dört AB üye ülkesi – Bulgaristan, İtalya, Yunanistan ve Slovenya ve bir aday ülke – Türkiye nin işbirliği
 • Ve demografik baskı ve sosyal istikrarsızlığın kaynağı olan yüksek düzeydeki genç işsizliğini ele alma ve ileri uzmanlıkla profesyonel çalışanlara olan yüksek talebe cevap verme ihtiyacı gibi zorlukların üstesinden gelmeyi hedefler.

Değişim olmadan ilerleme imkansızdır ve fikrini değiştiremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler.

George Bernard Shaw

BIO-Save’ in çabası:

 • Akademik kurumlarda eğitim vererek, biyoteknoloji alanında ihtiyaç duyulan profesyonel işgücü boşluğunu kapatmak.
 • Modern biyoteknoloji araştırmalarında en iyi uygulamaları teşvik etmek.
 • İklim değişikliğinin azaltılması için modern biyoteknoloji yaklaşımları” konusunda yenilikçi bir program oluşturarak biyoteknoloji eğitimi ve işinde yenilikçiliği artırmak.
 • AB de eğitiminin akıllı ve yeşil yeterliliklere geçişini teşvik etmek için ileri bilgi ve becerileri artırmak
 • Yetkinlik temelli bir öğrenme sistemi oluşturmak için nihai amaç ile ICT tabanlı esnek, aktarılabilir Öğrenme Çıktıları ve Öğrenme Yolları aracılığıyla iklim koruyucu biyoteknoloji yaklaşımlarında güncel bilgiye sahip öğrenciler, öğretmenler ve uygulayıcılar için eğitim kalitesini artırmak.
 • Ekonominin, işletmenin ve nihayetinde hayatımızın dijital dönüşümü için Endüstri 4.0 gereksinimlerine cevap verecek işgücünün (yeniden) eğitilmesine katkıda bulunmak.

BIO-Save girişimi üç ayağa dayanır:

 • Mükemmeliyet ve bölgesel kalkınma için yüksek öğrenim, araştırma ve işletmeyi (business) birbirine bağlamak/ilişkilendirmek.
 • Etkileşimli öğrenme ortamı yoluyla yüksek öğretimde yenilikçi yaklaşımlarla girişimcilik ve yaratıcı becerilerin gelişimini teşvik etmek.
 • Biyoteknoloji sektörünün gelişimi için becerilerin geliştirilmesi.

BIO-Save ekibi, -katılımcıları ortağımız olan –ECO-Center ve Bio-FIT projelerinin sonuçlarından da aşağıdaki şekilde yararlanır:

 • Temiz çevre ve biyo-gübre teknolojileri araştırmalarında en son gelişmeleri vurgulamak.
 • Çıktıların yeni coğrafi bölgelere – Türkiye, İtalya ve Slovenya – aktarılması.
 • Yeşil biyoteknoloji ilkelerinin tarım sektörüne dahil edilmesi.
 • Bir eğitim sürecinin organizasyonu için AYÇ/YÖ stratejik sisteminin uygulanması yoluyla ücretsiz erişimli çok dilli eğitim programlarının geliştirilmesi.