HEDEF GRUBUMUZ KİMLER?

BIO-Save, aşağıdakiler için yenilikçi içerik ve nitelikler sunar:

 • Yüksek öğretim kurumları
 • Öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller
 • Biyoteknoloji şirketleri ve KOBİ’ler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İş paydaşları

Aktif olduğu sektörler:

 • Sağlık
 • Gıda ve tarım sektörleri
 • İlaç endüstrisi
 • Çevre endüstrisi
 • Biyoteknoloji işi

Ortaklarına ve yüksek öğretimdeki eğitmenlere BIO-Save şunları sunar:

 • İklim değişikliğini azaltmaya yönelik modern biyoteknolojilere ilişkin uluslararası strateji ve biyoteknoloji profili.
 • Geliştirilmiş liderlik, sunum, girişimcilik ve mentorluk becerileri.
 • Hedef kitle gelişimi için ortakların yerel olarak ve Avrupa düzeyinde daha iyi konumlandırılması (hem eğitimde hem de araştırmada).
 • BIO-Save yenilikçi programının akreditasyonu ve onaylanması için KOBİ’ler , işletmeler ve üniversiteler arasında aktif bir biyoteknoloji ağı.
 • Endüstri 4.0 ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden şekillendirilen yüksek öğretim müfredatı
 • Öğrencilerin ve eğitmenlerin ilgisini uyandıracak dijital kaynaklar.
 • İklim değişikliğini azaltmaya yönelik yaklaşımlar hakkında yeni bilgi ve deneyim sağlamak için güncellenmiş yenilikçi eğitim modülleri.
 • Hedef kitlenin BIO-Save eğitim tekliflerine katılımı.

BIO-Save, ilişkili ortaklarına şunları sunar:

 • Akademi ve işletme arasındaki işbirliği konusunda daha güçlü farkındalık.
 • İklim koruması için geliştirilmiş yenilikçi biyoteknoloji programları.
 • Artan ağ oluşturma fırsatları.

Biyoteknolojiyi kullananlara ve biyoteknoloji şirketlerine, BIO-Save şunları sunar:

 • İklim koruması için biyoteknoloji alanındaki yeniliklere yönelik gelişmiş stratejik düşünme.
 • Öğrencilerle yakın çalışarak girişimcilik, mentorluk ve koçluk becerilerinde deneyim.
 • Küresel pazarda iyileştirilmiş iş profili ve mümkün olan ‘en iyi kursiyer deneyimi’ ve personel zaman ve tesislerine verimli yatırım.
 • Sektör içinde dijital ve vaka çalışmaları da dahil olmak üzere ilgili kaynaklara erişim,

Yüksek lisans öğrencileri için BIO-Save şunları sunar:

 • Biyoteknoloji sektörünün gerçek ihtiyaçlarının farkında olmak.
 • Geliştirilmiş girişimcilik düşüncesi ve sosyal beceriler.
 • Artan istihdam beklentileri.
 • Küresel biyoteknoloji pazarında gelişmiş fırsatlar.

Büyümenin anahtarı insan sermayesidir.