ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΣΑΣ;

Το BIO-Save προσφέρει καινοτόμο περιεχόμενο και προσόντα για:

 • Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες
 • Εταιρείες βιοτεχνολογίας και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις
 • Επιχειρηματικοί φορείς

Ενεργούς σε:

 • Υγειονομική περίθαλψη
 • Τομείς τροφίμων και γεωργίας
 • Φαρμακευτική βιομηχανία
 • Περιβαλλοντική βιομηχανία
 • Τομέα της βιοτεχνολογίας

Για τους συνεργάτες και τους εκπαιδευτές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το BIO-Save προσφέρει:

 • Διεθνή στρατηγική και προφίλ της βιοτεχνολογίας σε σχέση με τις σύγχρονες βιοτεχνολογίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
 • Αναβαθμισμένες δεξιότητες ηγεσίας, παράδοσης, επιχειρηματικότητας και καθοδήγησης.
 • Καλύτερη τοποθέτηση των εταίρων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανάπτυξη του κοινού (τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα).
 • Ένα ενεργό δίκτυο ΜΜΕ και επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας και πανεπιστημίων για διαπίστευση και επικύρωση του καινοτόμου προγράμματος BIO-Save.
 • Αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της βιομηχανίας 4.0
 • Ψηφιακούς πόρους για την τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των εκπαιδευτών.
 • Ενημερωμένες καινοτόμες εκπαιδευτικές ενότητες για την παροχή νέων γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις προσεγγίσεις για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
 • Συμμετοχή του κοινού-στόχου στις εκπαιδευτικές προσφορές του BIO-Save.

Στους σχετιζόμενους συνεργάτες του, το BIO-Save προσφέρει:

 • Μεγαλύτερη επίγνωση της συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων.
 • Αναβαθμισμένα καινοτόμα προγράμματα βιοτεχνολογίας για την προστασία του κλίματος.
 • Αυξημένες ευκαιρίες δικτύωσης.

Για τους επαγγελματίες της βιοτεχνολογίας και τους οργανισμούς τους, το BIO-Save προσφέρει:

 • Προηγμένη στρατηγική σκέψη προς καινοτομίες στη βιοτεχνολογία για την προστασία του κλίματος.
 • Εμπειρία στην επιχειρηματικότητα, καθοδήγηση και δεξιότητες καθοδήγησης συνεργαζόμενη στενά με τους μαθητές.
 • Βελτιωμένο επιχειρηματικό προφίλ στην παγκόσμια αγορά και καλύτερη δυνατή εμπειρία των εκπαιδευομένων και αποτελεσματική επένδυση σε χρόνο και εγκαταστάσεις προσωπικού.
 • Πρόσβαση σε σχετικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών και μελέτες περίπτωσης στον τομέα.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το BIO-Save προσφέρει:

 • Ενημέρωση για τις πραγματικές ανάγκες του τομέα της βιοτεχνολογίας.
 • Βελτιωμένη σκέψη στην επιχειρηματικότητα και οριζόντιες δεξιότητες.
 • Αυξημένες προοπτικές απασχόλησης.
 • Βελτιωμένες ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά βιοτεχνολογίας.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι το κλειδί για την ανάπτυξη.