KDO SMO IN KAKŠNI SO NAŠI CILJI?

BIO-Save pobuda združuje izkušene raziskovalce in visokošolske strokovnjake:

 • z naprednim znanjem na področju biotehnologije, celične biologije, molekularne biologije, varstva okolja, podnebnih študij, izobraževalnega upravljanja,
 • delujoče na štirih univerzah, štirih MSP in dveh NVO,
 • ki prihajajo iz štirih držav članic EU – Bolgarije, Italije, Grčije in Slovenije ter ene pridružene države – Turčije,
 • in se soočajo z izzivi v obliki demografskega pritiska in potreb po reševanju visoke stopnje brezposelnosti mladih, kar predstavlja vir socialne nestabilnosti, ter odzivu na povečanem povpraševanju po strokovnih delavcih z naprednejšim strokovnim znanjem.

Napredek ni mogoč brez sprememb, in tisti ki si ne morejo premisliti, ne morejo spremeniti ničesar.

George Bernard Shaw

BIO-Save si prizadeva:

 • premostiti vrzel med poučevanjem v akademskih ustanovah in potrebo po izobraženih strokovnjakih v biotehnoloških podjetjih,
 • spodbujati najboljše prakse sodobnih biotehnoloških raziskav,
 • spodbujati inovacije na področju biotehniškega izobraževanja in poslovanja z vzpostavitvijo inovativnega programa v “Sodobni biotehnološki pristopi za blaženje podnebnih sprememb”,
 • vpeljati napredno znanje in spretnosti za spodbujanje preusmeritve izobraževanja v EU v smeri pametnih in zelenih kompetenc,
 • izboljšati kakovost izobraževanja študentov, učiteljev in drugih izvajalcev z novejšim znanjem o podnebno zaščitnih biotehnoloških pristopih s pomočjo prilagodljivih, prenosljivih učnih rezultatov in učnih poti, ki temeljijo na IKT, s končnim ciljem zgraditi sistem učenja, ki temelji na kompetencah,
 • prispevati k (po)usposabljanju delovne sile za izpolnjevanje zahtev industrije 4.0 za digitalno preobrazbo gospodarstva, poslovanja in navsezadnje – našega življenja.

BIO-Save pobuda stoji na treh stebrih:

 • povezovanje visokega šolstva, raziskav in podjetništva za odličnost in regionalni razvoj,
 • spodbujati razvoj podjetniških in ustvarjalnih veščin v visokem šolstvu z interaktivnim učnim okoljem,
 • izboljšati veščine za razvoj biotehnološkega sektorja.

BIO-Save ekipa nadaljuje s koraki odličnih rezultatov projektov ECO-Center in Bio-FIT, katerih udeleženci so naši partnerji:

 • s poudarjanjem najnovejših dosežkov na področju raziskav čistega okolja in tehnologije bio-gnojil,
 • s prenosom rezultatov v nove geografske regije – Turčijo, Italijo in v Slovenijo,
 • s spodbujanjem potreb po uvajanju načel zelene biotehnologije v kmetijski sektor,
 • z nadgradnjo brezplačnih večjezičnih izobraževalnih programov, ki temeljijo na organizaciji EOK/VŠ za organizacijo procesa usposabljanja.