REULTATI

OBLIKOVANJE KONCEPTA IN ZAČETEK

Organizacija začetka projekta v smislu določitve mejnikov, strukturiranja dejavnosti in priprave praktičnih smernic za uspešnost projekta.

REZULTAT 1: Študija in poročilo o potrebah po biotehnološkem znanju za blažitev podnebnih sprememb.

Glavne teme in analiza v državah partnerjev:

 • trenutno stanje ne področju, ki ga obravnava projekt,
 • sodobne biotehnološke prakse, ki odkrivajo nove ključne veščine in kompetence,
 • nacionalne politike in možnosti zaposlovanja,
 • izobraževalne potrebe/vrzeli na področju, ki ga obravnava projekt,
 • zaokroževanje izobraževalnih učnih načrtov, ki vključujejo sodobna biotehnološka orodja, in
 • modeli kompetenc in sheme ocenjevanja kompetenc.

UPRAVLJANJE & ADMINISTRACIJA

Opredelitev ključnih vprašanj za učinkovito vodenje projekta v smislu usmerjanja napredka projekta, načrtovanja njegovih dejavnosti ter opredelitve nalog, virov in časovnih rokov.

REZULTAT 2: Načrt izvajanja in implementacije izobraževalnega programa.

Smernice za vodenje procesa izvajanja izobraževalnega programa:

 • celostno načrtovanje in koordinacija,
 • vključitev ustrezne uspešnosti usposabljanja,
 • dostava tehnične pomoči,
 • načrtovanje posebne računalniške obdelave,
 • priprava digitalnih naprav za implementacijo, in
 • zagotavljanje osebja za stopnjo uporabe/izkoriščanja.

SPLETNI PORTAL V OBLAKU

BIO-Save spletni portal v oblaku – varno, skalabilno, hitrejše in zanesljivo digitalno vozlišče, ki integrira izobraževalne vsebine za usposabljanje, vizualizacijo relacij v bioloških strukturah in uporablja b-learning sistem upravjanja z učenjem (b-LMS) skozi metodo Web Site Design Method (WSDM).

REZULTAT 3: BIO-Save b-learning platforma

Odprto kodno učno orodje, ki deluje kot prilagodljiv e-medij in zagotavlja kombinirano učenje, bazo znanja in platformo za izmenjavo izkušenj. Vsebuje:

 • BIO-Save predstavitev, ki uvaja sodobne biotehnološke pristope za blažitev podnebnih sprememb ter priložnosti in partnerje projekta BIO-Save,
 • BIO-Save b-learning, ki ciljni publiki ponuja učne priložnosti po njihovih potrebah,
 • BIO-Save projektna baza, ki gosti EU in nacionalne podatke o raziskavah in izobraževanju na področju projekta, in
 • BIO-Save diseminacija in uporaba, ki zagotavlja prenosljivost rezultatov BIO-Save in njihov trajnostni učinek.

MODEL KOMBINIRANEGA UČENJA

Prilagodljiv inovativen kombiniran učni sistem, ki ga bodo različne visokošolske organizacije in deležniki v gospodarstvu uporabljali za interaktivno okolje usposabljanja.

BIO-Save model kombiniranega učenja:

 • razvija strategijo učenja, ki temelji na kompetencah in posreduje pri prehodu na moderno tehnologijo za bralne kompetence,
 • ponuja znanje, ki sovpada z multidimenzionalnim pristopom izobraževanja 4.0 za zadostitev potreb dela industrije 4.0, in
 • ponuja spretnosti tako posameznikom kot organizacijam s kombinacijo tehnologije za e-izobraževanje, ocenjevalnimi testi in brezpovezanimi gradivi.

REZULTAT 4: b-Learning vodič moderne biotehnologije za strokovnjake visokošolskega izobraževanja

Navodila za uporabo so osredotočena na:

 • nove metode učenja in poučevanja v programih visokega šolstva,
 • BIO-Save projektno učenje, in
 • uporabo IKT v visokem šolstvu.

MODULARNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Izobraževalni program, namenjen biotehnološkim pristopom za blažitev podnebnih sprememb.

REZULTAT 5: BIO-Save učni načrt

Učni načrt poudarja potencial sodobnih tehnologij za povečanje produktivnosti za zadovoljitev hitro rastočega povpraševanja po energiji, hrani, prehrani in zdravju; in predstavlja vpliv sodobnih biotehnoloških pristopov na blažitev podnebnih sprememb za izboljšanje kakovosti življenja.

Zasnovan je tako, da:

 • izpolni potrebe ciljev BIO-Save,
 • uporablja evropske inštrumente EOK/VŠ/ECTS,
 • je strukturiran kot učni rezultati, organizirani v učne poti kombiniranega učenja,
 • daje različne možnosti e-izobraževanje: brezpovezavne in spletne, prilagojene učne poti, kratke intenzivne predmete, usposabljanje spretnosti ipd.

REZULTAT 6: BIO-Save vodičZeleno podjetje za mlade podjetnike

Vodič, ki ozavešča in spodbuja boljše razumevanje okoljskih tveganj in zelenih poslovnih priložnosti ter predstavlja nove izdelke in procede, ki razpravljajo o študijah primerov o tem, kako izdelke uporabljajo podjetja v različnih kontekstih in sektorjih.

POKLICNO USMERJANJE

BIO-Save poklicno usmerjanje definira poklicne profile v sodobni biotehnologiji za diplomante na različnih referenčnih ravneh NOK/EOK/VŠ.

REZULTAT 7: BIO-Save Katalog kompetenc

Orodje za beleženje, zbiranje in relacije znanja in izkušenj pripravnika z uporabo operativne sheme, ki temeljni na učnih ciljih in za to uporablja različne metode.

UPRAVLJANJE KAKOVOSTI IN PILOTNA UPORABA

BIO-Save upravljanje kakovosti & opazovanje –sistem postopkov, kriterijev in virov za upravljanje kakovosti in spremljanje napredka in integritete projekta.

BIO-Save b-learning pilotna uporaba / testiranje & povratne informacije postopek testne uporabe BIO-Save kurikuluma za visokošolsko uporabo in kombiniranega učenja v oblaku s ciljno publiko projekta in pridobitev povratnih informacij o specifičnih rezultati projekta, uporabnosti in sprejemanja rešitev.

REZULTAT 8: BIO-Save vrednost programa

Smernica, ki odraža končni učinek rezultatov projekta v smislu zagotavljanja trajnosti z inovativnim pristopom kombiniranega učenja, sodobnim okoljem e-izobraževanja, sodobnimi vsebinami usposabljanja, izbiro ciljev ter ukrepi diseminacije in uporabe.

DISEMINACIJA & STRATEGIJA UPORABE

Streteški dokument, katerega namen je zagotoviti razširjanje rezultatov projekta in dodatni povečati vrednost dosežkov projekta skozi zaposlovanje tako v znanstvenih kot industrijskih področjih.

REZULTAT 9: Izmenjava usposabljanja spretnosti – pametna orodja za diseminacijo

Smernice, ki oblikujejo konceptualno podlago in pogodbeni operativni okvir strategije BIO-SAVE diseminacije in uporabe, osredotočeno na:

 • teoretični okvir kako doseči ciljno publiko in spodbujati razvite učne načrte v visokem šolstvu,
 • praktična orodja kako načrtovati in izvesti učinkovito strategijo diseminacije in uporabe,
 • predloge in primeri novih načinov diseminacije in uporabe za komuniciranje z različno publiko, in
 • metode za doseganje odločevalcev in deležnikov z novimi ugotovitvami raziskav.