KAKO SE BIO-SAVE RAZLIKUJE OD DRUGIH?

BIO-Save spodbuja pametno, trajnostno in vključujočo rast v Evropski uniji s sprejetjem transnacionalnega pristopa obravnave:

  • Trajnost: podiplomski študente in biotehnike pogosto vodi strast in jim manjka podjetniška miselnost, zato jim BIO-Save program nudi podjetniške veščine, da bi biotehnološki sektor postal bolj trajnosten.
  • Spretnosti in mobilnost: hitro spreminjajoče se podnebje in okolje zahtevata, da so strokovnjaki opremljeni s podjetniškimi in mrežnimi veščinami, da postanejo mednarodno konkurenčnejši, in digitalnimi veščinami za pridobitev prepotrebnih kompetenc in razširitev strokovnega znanja. Da bi ustrezali sodobnim evropskim učnim standardom, ki temeljijo bolj na kompetencah kot na poklicnih profilih, se bodo uporabljali novi trendi izobraževanja 4.0, ki človeka prilagajajo tehnologiji in ponujajo kompetenčno usmerjen učni proces in veščine, usmerjene v industrijo 4.0, za pridobitev VŠ kompetenc.
  • Sodelovanje: v podporo trajnosti univerzitetno-poslovnega izobraževalnega modela, BIO-Save mednarodno sodelovanje širi obseg izmenjave znanja in veščin ter koristi, da državam omogoči izmenjavo strokovnega znanja s ciljem izboljšati svoje visokošolske sisteme in povečati kakovost in spretnosti, ki jih ponujajo biotehniški študijski programi.
  • Medsektorski odnosi: glavne koristi evropskega sodelovanja med akademskim svetom in gospodarstvom za delo na modelu BIO-Save Zavezništva Znanja so:
    • krepitev visokošolskih zavodov v državah ter priznavanje kvalifikacij in certificiranja,
    • okrepitev ponudbe usposobljenih biotehnoloških strokovnjakov,
    • posodobitev visokošolskih sistemov v skladu z novostmi v biotehnologiji in digitalizaciji.

Ne dodajanje vrednosti je enako kot jo odvzemati.

Seth Godin