GELECEĞE YATIRIM

SÜRDÜREBİLİRLİK

BIO-Save öğrenme modelinin ve sonuçlarının sürdürülebilir olması beklenmektedir. Çünkü:

  • BIO-Save öğrenme içeriğinin esnekliği ve modülerleştirilmesi; BIO-Save eğitim çözümlerinin çeşitliliği.
  • Dışarıdan (harici) gelen tüm akademik ve ticari kuruluşları teşvik edilebilecek BIO-Save e-öğrenme materyallerinin ve harmanlanmış öğrenme metodolojisinin çok yönlülüğü.
  • BIO-Save sonuçlarının, öğrenciler için kendi kendine eğitime olanak tanıyan yapısı (çalışma gruplarına ve çevrimiçi etkinliklere katılarak, ihtiyaçlarına ve belirli bir zamanda bulunabilirliklerine göre bilgi ve belgeleri arayarak).
  • İsteğe bağlı olarak yeniden üretilmelerini sağlayan öğrenme modüllerinin ve Öğrenme Yollarının yapısı.
  • Artan rekabet gücü için optimize edilmiş teknolojik, bağlamsal ve çapraz beceri düzeylerinin sürekli değerlendirilmesi ile “yatırım getirisi” döngüsü modunda izlenen bulut tabanlı BIO-Save içeriği.
  • BIO-Save yetkinlik temelli modele dayanan, yüksek öğretim ve iş paydaşları için oluşturulmuş bir “bilgi stratejisinin” detaylandırılması.
  • BIO-Save Yetkinlik Kataloğunun, son kullanıcıların kendi özel öğrenimlerini dönüştürmelerine ve rekabet edebilmelerine yardımcı olmak için kullanılması.

Bilgiye yapılan yatırım en iyi faizi verir.

Benjamin Franklin