YENİ YETKİNLİKLER İÇİN

BIO-Save yöntemleri aşağıdakilerle ilişkilidir:

 • Dijital tasarım ve bulut teknolojisi;
 • Biyoteknolojide yenilikçi uygulamaların test edilmesi ve uygulanması;
 • 3D etkileşimli eğitim görüntüleri dahil bilgi teknolojisinde yeni beceriler;
 • Yeni materyal ve ürünlerin kullanımı;
 • AYÇ / UYÇ / YÖ araçlarıyla edinilen bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınması ve doğrulanması için yeni çözümlerin yönetilmesi;
 • Avrupa Yüksek Öğretim Alanında pilot eğitim becerilerinin ve yeşil yeterliliğin oluşturulması;
 • Etkili eğitim için bölgesel yetkililer arasında işbirliğinin teşvik edilmesi.

BIO-Save yaklaşımı şu konularda eğitim sağlar:

 • Biyoteknolojide modern sürdürülebilir teknolojiler – 3D baskı, genomik, nanoteknoloji ve sentetik biyoloji.
 • Yeni gelişmiş biyoteknoloji teknolojilerini kullanmak için özel beceriler.
 • Modern biyoteknolojinin oluşturduğu riskler.
 • Biyotik ve abiyotik streslere direnç veya tolerans kazandıran genlerin konuşlandırılması yoluyla pestisitleri azaltan tarımsal kimyasalların yeni çevre dostu yeşil kullanımı.
 • İklim değişikliğiyle mücadelede çevre dostu teknolojilerin değerlendirilmesi ve izlenmesi.

BIO-Save in getirdiği yenilikçi farklılıklar şunları içerir:

 • Farklı öğrenme araçlarının harmanlanması.
 • Üniversite ve iş sektörünü içeren zor-beceri kursları ve kaynaklarının olduğu “örgün” eğitimini oluşturulması.
 • “Eyleme dayalı öğrenme” yaklaşımı gibi eşler arası (peer to peer) öğrenme fırsatlarına ev sahipliği yapmak.
 • Çevrimiçi destek, öğrenme programı ve bulut tabanlı dijital kaynaklar sunar.
 • Yeni ağlar oluşturma fırsatları için AB çapında etkinlikler düzenlemek.
 • Teşhis araç kiti, öğrenme modülleri ve kişiselleştirilmiş öğrenmenin sağlanması için temel olarak yaratıcılık odaklı web tabanlı bir uygulama geliştirmek.