ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER

BIO-SAVE, iklim değişikliğini önleme konusunda mevcut ve ortaya çıkan bilgi ihtiyacını şu yollarla karşılamayı amaçlamaktadır:

  • Akademisyenler ve uygulayıcılar arasında bilgi ittifakları kurmak.
  • İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına ve Endüstri 4.0 tarafından dayatılan toplumdaki değişikliklere yanıt vermek için karşılıklı bilgi alışverişi uygulamalarını, becerileri ve yaklaşımları entegre etmek.
  • ICT tabanlı ve yeni 3D etkileşimli eğitim çözümlerini kullanan somut ürünler yaratmak.
  • Biyoteknoloji ve iklim araştırmalarında iş fırsatını artırmak için ulusötesi işbirliği ve en iyi eğitim uygulamalarını oluşturmak.
  • AB düzeyinde ve ulusal düzeyde yüksek öğretim, girişimcilik ve iş dünyasına yenilikler getirerek katma değer yaratmak.

BIO-Save, akademik dünyadaki öğretim ile biyoteknoloji sektöründeki sürekli mesleki gelişim arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır:

  • Modern biyoteknoloji yaklaşımlarına dayalı olarak iklim değişikliğini azaltmaya yönelik en iyi uygulamaların teşvik edilmesi.
  • Öğrencileri, profesörleri ve uygulayıcıları gerçek dünyadaki iş piyasası ile buluşturmak, liderlik ve girişimcilik becerilerini genişletmek için öğrenim programlarını geliştirmek için yeni yöntemler uygulamak.
  • İklim değişikliğine müdahale seçenekleri arasında yer alan biyo-gübreler ve enerji verimli tarımda yeni biyoteknoloji yaklaşımları hakkında bilgi sunmak.
  • Diğerlerinin yanı sıra omik, sistem biyolojisi gibi teknoloji çözümleri ile uygulamalı deneyim önermek.