IZZIVI IN REŠITVE

Cilj BIO-SAVE je izpolniti potrebe po obstoječem in nastajajočem znanju na področju preprečevanja podnebnih sprememb s/z:

  • vzpostavitvijo zavezništva znanja med akademiki in praktiki,
  • vključitvijo medsebojne izmenjave praks, spretnosti in pristopov kot odziv na potrebe trga dela in sprememb v družbi, ki jih nalaga industrija 4.0,
  • ustvarjanjem oprijemljivih produktov, ki temeljijo na IKT in uporabljajo nove 3D interaktivne izobraževalne rešitve,
  • vzpostavitvijo transnacionalnega sodelovanja in najboljših izobraževalnih praks za povečanje poslovnih priložnosti na področju biotehnologije in podnebnih študij,
  • ustvarjanjem dodane vrednosti z uvajanjem inovacij v visoko šolstvo, podjetništvo in poslovanje na ravni EU in na nacionalni ravni.

BIO-Save cilja premostiti vrzel med poučevanjem v akademskem svetu in nenehnim poklicnim razvojem v biotehnološkem sektorju s/z:

  • spodbujanjem najboljših praks za blaženje podnebnih sprememb, ki temeljijo na sodobnih biotehnoloških pristopih,
  • uporabo novih metod za nadgradnjo učnih programov za povezovanje študentov, profesorjev in izvajalcev z realnim trgom dela ter razširitvijo njihovih vodstvenih in podjetniških veščin,
  • ponudbo znanja o novih biotehnoloških pristopih – na področju gnojil in energetsko učinkovitega kmetovanja – med možnostmi za odziv na podnebne spremembe,
  • predlaganje praktičnih izkušenj s tehnološkimi rešitvami – med drugim omiko in sistemsko biologijo.