Emisije toplogrednih plinov v gospodarstvu EU: -5,3 % v drugem četrtletju 2023

Published Categorized as Novice

V drugem četrtletju leta 2023 so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva EU znašale 821 milijonov ton ekvivalenta CO2 (CO2-eq), kar je -5,3 % zmanjšanje v primerjavi z istim četrtletjem leta 2022 (867 milijonov ton CO2-eq).

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20231115-1