Nova analiza nacionalnih podnebnih načrtov: ni bil dosežen zadosten napredek, COP28 mora postaviti temelje za takojšnje ukrepanje

Published Categorized as Novice

Novo poročilo ZN o podnebnih spremembah ugotavlja, da nacionalni podnebni akcijski načrti ostajajo nezadostni za omejitev dviga globalne temperature na 1,5 stopinje Celzija in doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Kljub večjim prizadevanjem nekaterih držav poročilo kaže, da je zdaj potrebnih veliko več ukrepov, da bi usmerili svetovni izpust še naprej navzdol in se izognili najhujšim vplivom podnebnih sprememb.

https://unfccc.int/news/new-analysis-of-national-climate-plans-insufficient-progress-made-cop28-must-set-stage-for-immediate