Podnebne spremembe leta 2023: kje smo?

Published Categorized as Novice

Podnebne spremembe so vedno večji problem, saj so vplivale na način poslovanja podjetij, na to, kako si države v razvoju prizadevajo pridobiti vire in na to, kako obnavljamo lokalne skupnosti po hudih posledicah naravnih nesreč zaradi globalnega segrevanja. Kratko poročilo povzema podnebne spremembe, kako izgledajo podnebne spremembe leta 2023 in kakšne politike trenutno veljajo za spremljanje in izboljšanje podnebnih sprememb.

https://greenly.earth/en-us/blog/ecology-news/climate-change-in-2022-where-do-we-stand