POMEMBNOST VISOKEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA

Znanost je znanje o posledicah in odvisnosti enega dejstva od drugega.

Thomas Hobbes

V znanju je moč

Gospodarstvo je vedno vplivalo na izobraževanje. Podjetja z različnimi gospodarskimi dejavnostmi po vsem svetu različno prispevajo k izobraževanju.

Podjetja postajajo partnerji Univerz, ki se ukvarjajo s pomembnimi vprašanji izobraževanja in oblikujejo svoje strategije; zato oblikujejo prihodnjo delovno moč s podiplomskimi veščinami zaposljivosti, ki so ključne za vzdržljivost industrije na vse bolj konkurenčnem svetovnem trgu.

Izobraževanje je na svoj način prodrlo v gospodarstvo v različnih oblikah. Visokošolsko izobraževanje podjetjem ponujajo učenje z delom (učenje na delovnem mestu v delovnem okolju) – najpogostejša praksa, katere cilj je dolgoročno ustvariti novo obdobje za podjetja. V zadnjem času se je v podjetjih zgodila velika sprememba – digitalizacija sistemov in strategij je privedla do uvajanja inovacij ter pospeševanja proizvodnje in storitev. Logično je, da je zaznana velika sprememba v poslovanju, ki od mladih zaposlenih in potencialnih podjetnikov ter lastnikov podjetij zahteva, da imajo digitalne veščine in kompetence.

Dolgoročna politika EU za spodbujanje inovacijske zmogljivosti visokega šolstva in gospodarstva je namenjena spodbujanju krožnega gospodarstva za doseganje trajnostne rasti in podnebnih rešitev. Vendarle pa obstaja nenehno neskladje med poučevanjem v akademskem svetu in zahtevami trga dela glede:

  • razlik med znanjem, pridobljenim v biotehnoloških izobraževalnih programih in veščinami, ki jih trg dela v biotehnološkem sektorju pričakuje v zvezi s preprečevanjem podnebnih sprememb, kar EU priznava kot predpogoj za rast in ustvarjanje delovnih mest,
  • pomanjkanja podjetniških in strateških veščin v sodobni biotehnologiji, ki je v ozadju potrebe po izvajanju trajnostne podnebne strategije EU za gospodarski in družbeni razvoj,
  • vrzeli pri reševanju socialno-ekonomskih izzivov, povezanih s podnebnimi spremembami in izobraževanjem na področju biotehnologije za zmanjšanje škodljivih učinkov na ekosisteme in okolje.

To neusklajenost lahko zapolni učenje z delom, osredotočeno na izboljšanje digitalnih veščin in kompetenc. Tako bodo mladi zaposleni imeli možnost izobraževanja v svojem delovnem okolju, starejši pa se bodo naučili uporabljati sodobne, digitalne sisteme, ki utirajo pot v moderno dobo. Medtem lahko mladi diplomanti, zlasti vajenci, obvladajo svoje veščine in kompetence, razširijo svoja obzorja in si izberejo kariero.

BIO-Save ustvarja poslovne ideje

BIO-Save ustvarja orodja, ki so potrebna, da se lahko ciljna publika uči in pridobiva nove spretnosti in kompetence na enostaven in prijeten način. Poslovne ideje prevzame in jih razvije v:

  • vsebine za usposabljanje v ustrezni učni obliki za diplomante visokošolskega izobraževanja o tem, kako razviti ideje in usposabljanje za akademske strokovnjake in kako jih podpreti z mentorstvom,
  • realne priložnosti za razvoj posameznih / skupnih poslovnih idej in njihovo izmenjavo s poslovno skupnostjo,
  • možnosti za diplomante visokošolskega da se pridružijo podjetniški skupnosti in jim omogočijo vpogled v prihodnost gospodarstva.

BIO-Save podpira poslovno izobraževanje

BIO-Save se osredotoča na izmenjavo najboljših praks in razvoj novih strategij o upravljanju sektorjev izobraževanja in ustvarjalnih podjetij. Spodbuja tesnejše sodelovanje s spodbujanjem boljšega razumevanja:

  • vloge različnih strokovnjakov, vključenih v izvedbo BIO-Save,
  • prakse, ki se izvajajo za krepitev sodelovanja med mentorji in pripravniki za izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja, njegove odzivnosti na potrebe trga dela in zagotavljanja visokokakovostnih učnih izkušenj,
  • prakse, ki se izvajajo za opolnomočenje pripravnikov v visokem šolstvu in v gospodarstvu.

Soočanje s klimatskimi spremembami

Biološka varnost je eno pomembnejših vprašanj svetovne varnosti, ki se nanaša na različna področja, kot so zdravje, kmetijstvo, varnost, znanost in tehnologija ter izobraževanje. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) biološko varnost opredeljuje kot strateški in celostni pristop, ki zajema politični in regulativni okvir (vključno z instrumenti in dejavnostmi) za analizo in obvladovanje pomembnih tveganj za življenje in zdravje ljudi, živali in rastlin ter s tem povezana tveganja za okolje.

Analiza najsodobnejše biotehnološke tehnologije, ki se uporablja za podnebne izzive, je pokazala da uporabljene tehnologije temeljijo na osnovnem znanju iz genomike, genetike in molekularne biologije. Vendarle pa na tem področju primanjkuje visokokakovostnega znanja in naprednega znanja ter nepopolnost nacionalnih in sektorskih znanstvenih podatkov.

Nadaljnja študija kompetenc ciljnih skupin BIO-Save je pokazala, da visokošolske organizacije potrebujejo specializirano biotehnološko znanje in veščine na številnih naprednih področjih, kar je dodatno poudarilo vrzel na trgu dela. Ocenjeno je bilo, da bi približno 80% biotehnoloških podjetij in okoljskih organizacij v bližnji prihodnosti potrebovalo veliko več visoko izobraženih strokovnjakov.