Pravni izzivi nevladnih organizacij, državljani ključni za podnebni boj

Published Categorized as Novice

Pravni izzivi nevladnih organizacij, državljani ključni za podnebni boj Novembra so institucije EU dosegle dogovor o zakonodajni reviziji podnebnega paketa „Primerni za 55“: uredbe o porazdelitvi naporov (ESR) in uredbe o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF). Ti predpisi določajo podnebne cilje za države članice v različnih sektorjih, vključno z emisijami toplogrednih plinov iz cestnega prometa, zgradb, kmetijstva, male industrije, ravnanja z odpadki in rabe zemljišč, ter od nacionalnih vlad zahtevajo, da sprejmejo ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev. Glede na sedanja besedila pa ni nobenega zagotovila, da lahko javnost svoje vlade pozove na odgovornost, ker ne bodo ustrezno sledile tem ciljem.

Več