Vprašalniki 2

Drugi vprašalniki o izbiri modela kombiniranega učenja so pripravljeni. Prosimo, da jih prosto izpolnite in posredujete dragocene informacije za projekt.

Published