Vstop v misijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam

Published Categorized as Novice

Evropska komisija je objavila prvih 118 regij in lokalnih oblasti iz 18 držav članic, ki bodo sodelovale v misiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam, tako imenovani misiji prilagajanja, ki bo podpirala evropski zeleni dogovor in strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam.

več: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3527