Zelene NVO opozarjajo, da bodo države članice spodkopale pravila o preprečevanju onesnaževanja

Published Categorized as Novice

Okoljske nevladne organizacije opozarjajo, da predlog predsedstva Sveta EU za splošni pristop k reviziji direktive o industrijskih emisijah ignorira nujnost uskladitve industrije s cilji podnebne nevtralnosti, ničelnega onesnaževanja in krožnega gospodarstva. Namesto da bi izboljšali ambiciozno preprečevanje onesnaževanja pri viru, bodo predstavniki vlade EU (zlasti iz Nemčije, Francije in Italije) vztrajali pri običajnem poslovanju za največje onesnaževalce v Evropi, hkrati pa slabijo zaščito ljudi in okolja.

Več