ETKİ

Bölgesel / ulusal düzeyde etki

Kısa vadede, BIO-Save interaktif eğitim platformu şunları amaçlamaktadır:

 • Kullanıcıların eğitim şansını artırmak.
 • Proje sonuçlarının sürdürülebilirliğini teşvik etmek.
 • Ulusal ve bölgesel ekonomiyi canlandırmak.
 • AKTS/UYÇ/YÖ, Öğrenme Çıktıları ve bunların ulusal ve bölgesel akademik organlara entegrasyonuna dayalı iş ile ilgili eğitimin çerçevesini genişletmek.
 • Yeni çok disiplinli çalışma programlarının kullanımı için tercihler sağlamak.
 • Yeni profesyonel teknolojik, bağlamsal ve çapraz becerilerin tanımlarını uygulamak.

Uzun vadede, BIO-Save projesi:

 • Ulusal düzeyde yüksek öğretim kurumlarıyla ağ kurma kapasitesinin teşvik edilmesini destekler.
 • KOBİ’ler için eğitim fırsatlarını iyileştirir.
 • Sanayi şirketlerinde, organizasyonlarda ve gruplarda yükseköğretime yönelik farkındalığı arttırır.
 • Paydaşları, KOBİ’lerin biyoteknolojiye olan ilgisini artırmak için eğitim amaçlı fon aramaya yönlendirir.
 • Eğitimde ve bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarında, doğrudan program kullanıcılarının rolünü dönüştürmek için dijital teknolojilerin teşvik edilmesi.

Avrupa düzeyde etki

Kısa vadede, BIO-Save projesi şunları amaçlamaktadır:

 • AB Gündemi ile uyumlu olarak BİT kullanımı yoluyla açık ve yenilikçi yüksek öğretim için etkili araçlar geliştirmek.
 • Eğitimin kalitesini vurgulamak.
 • Çeşitli girişimler düzenlemek (seminerler, değerlendirme etkinlikleri, çalıştaylar, vb.).

Uzun vadede, BIO-Save eğitim çıktıları:

 • Avrupa Birliği içinde eğitim kapasitesinde ses getiren çalışmalar yapmak .
 • Ortakların teknolojik bilgilerini, Avrupa Birliği’ndeki biyoteknoloji alanındaki KOBİ’lere aktarma olanaklarını desteklemek.
 • AKTS sistemini ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini belirlemek için yükseköğretim kurumları arasındaki bağlantıyı geliştirmek.
 • Avrupa’da bilgi temelli ekonominin hızının korunmasına ve Avrupa Yükseköğretim alanındaki reformun ulusal ve AB düzeyinde tanınmasına yardımcı olmak.
 • Eğitim kurumlarının ve idari makamların eğitim programlarını bir araya getirmelerine yardımcı olacak yeterlilik profilinin geliştirilmesini teşvik etmek.
 • “Akademisyenlerin/uygulayıcıların eğiticileri” ni, kazandıkları tecrübeleri gelecekteki eğiticileri etkin bir şekilde; yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojiler ile başa çıkabilmek üzere desteklemek için, proje kapsamında hazırlanan yetkinlik profilinin kullanımını teşvik etmek

Uluslararsı düzeyde etki

Kısa vadede, BIO-Save projesi şunları amaçlamaktadır:

 • Avrupa Yükseköğretim Alanı politikasındaki arka planı, bilgiyi ve yenilikçi eğilimleri bütünleştirmek/bir örnek yapmak.
 • Yeterlilik çerçevesinin oluşturulmasına yönelik denetimli mekanizmaların garanti altına alınması: BIO-Save öğreniminin onaylanması ve tanınması için araçların kullanılması; AKTS sisteminin yükseköğretimde uygulanması; bireyin niteliklerini, kredilerini ve öğrenme çıktılarını kaydeden EUROPASS belgelerinin tanıtılması.

Uzun vadede, BIO-Save projesi şunları sunar:

 • Eğitimden sonra iş hayatına atılma ve/veya ileri eğitime sorunsuz geçiş için Avrupa ötesi süreci güçlendirmeyi amaçlayan araçlar.
 • Biyoteknoloji uzmanlarının kariyerine ve uluslararası ölçekte yetkinliklerinin yükseltilmesine yardımcı olmak için yüksek öğretimde güncel BİT tabanlı eğitim biçimleri.
 • Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı girişimlerini ve prosedürlerini AB üyesi olmayan ülkelerde yaymak için ağ oluşturma.

PROJE SONRASI

Projenin bitiminden sonra, BIO-Save Konsorsiyumu, BIO-Save proje programını sürdürmek için aşağıdaki önlemleri planlamaktadır:

 • Projeye erişilebilirliği geliştirmek için kapasite oluşturma: proje ulusal ve bölgesel alanında öğrenciler ve endüstri taleplerini karşılamak için yeni öğrenme etkinlikleri geliştirmek; profesyonel personel sayısının arttırılması; iklim koruması için modern biyoteknoloji üzerine çalışma kurslarını desteklemek.
 • Devam eden organizasyonel veya topluluk faaliyetlerine BIO-Save programının (parçalarının) dahil edilmesi.
 • İşbirliği – uzun vadeli kullanımını sürdürmek için BIO-Save modelinin ortak kurumlar veya ilgili katılımcılar arasında paylaşılması.
 • Uzun vadeli kullanımlarını sağlamak için kaynakların geliştirilmesi – personeli gerekli kaynakları bulmaları ve kamu ve özel hedef kaynakları belirlemek için bir ekip oluşturmaları için güçlendirmek.
 • Farklı sektörlerden ve branşlardan ilişkili yeni aktörlerin katılımı.
 • Eğitim için ÖÇ temelli modları aktif ve uygulanabilir kılmak için, özel ve/veya kamu, bölgesel, ulusal ve Avrupa’daki diğer BIO-Save etkinlikleri için sponsorlar aramak;
 • Yerel ve bölgesel yüksek öğretim kurumlarının BIO-Save programını kullanmaya teşvik edilmesi.
 • BIO-Save çıktılarının kullanımına yönelik olarak diğer AB programlarıyla ortak eylemlerin oluşturulması.

VE ÖZELLİKLE:

BIO-Save e-platformu projenin bitiminden sonra faaliyet gösterecek – yenilikler, haberler ve eğitim ve kariyer bilgileri getirmek; iklim mitigasyonu için biyoteknoloji yaklaşımları konusunda uzmanlaşmış eğitim arayan yararlanıcılara eğitim materyalleri ve fırsatlar sunmak.

BIO-Save öğrenme modeli ve çıktıları hakkında bilgi ve materyallerin sürekli sunumu ve dağıtımı ile yaygınlaştırma ve kullanım faaliyetleri devam edecektir.

Öğrenme Çıktıları Üniteleri ve modüller, projeye katılan eğitim kurumlarının resmi programlarına tanıtılacaktır.

BIO-Save programı, yetkinliğe dayalı harmanlanmış öğrenme modları aracılığıyla iş uygulayıcılarına isteğe bağlı eğitim yolları sunarak yüksek öğretim kurumlarının yönetimi tarafından desteklenecektir.